Tekniksommarskola

Med lyckade lustfyllda experiment följer ökat självförtroende och intresse.

Vattenhallen Science Center

I Vattenhallen får man uppleva tekniska och naturvetenskapliga fenomen med en direkt koppling till forskning, samhälle och näringsliv. Upplevelserna kombineras med teoretisk kunskap som är anpassad efter besökarens intresse och kunskapsnivå.

Sedan 2012 har Vattenhallen erbjudit tekniksommarskolor för barn och ungdomar, under sommarlovet. Under en vecka inspireras och väcks nyfikenheten hos barn och ungdomar, samtidigt som de får lära sig mer inom områdena teknik- och naturvetenskap. Tekniksommarskolan genomförs på ett interaktivt och spännande sätt där mötet med handledarna, studenter vid universitet, spelar en viktig roll.

img_2214

Vattenhallen Science Center strävar efter att vara en naturlig mötesplats mellan universitet, skola, näringsliv, region och kommunerna. Syftet är att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar.

På helgerna och under skolloven har vi öppet för allmänheten och anordnar barnkalas. Företag, institutioner, studentföreningar och andra organisationer kommer till oss för att ha möten, konferenser, fester och så förstås för att experimentera.

Vattenhallens verksamhet bedrivs och stöds idag av medel från Lunds Tekniska Högskola, Naturvetenskapliga fakulteten, företag och organisationer samt genom intäkter från besökande skolbesök, event och allmänhet. Inrymt i Vattenhallens lokaler finns Naturvetenskapliga fakultetens planetarium.