Tekniksommarskola

Med lyckade lustfyllda experiment följer ökat självförtroende och intresse.

2016

Vattenhallen Science Center erbjuder i år tekniksommarskolor för barn och ungdomar  7-13 år (V24-26 och 30-32) och för ungdomar 14-19 år (V24-26). För att se vad som händer – klicka på “2016” eller välj ett tema, i den rosa menyn till höger. Blogginläggen kommer igång när årets sommarskolor startar i sommar!

Sommarens teman 7-13 år

I samarbete med Skissernas museum i Lund och Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö. Sveriges Ingenjörer är med och stödjer tekniksommarskolan. 

En hållbar nutid 

Hur kan jag ladda min mobil med hjälp av sol, vind och vatten? 

 

Under denna veckan fördjupar vi oss i energi från förnybara källor. Bland annat så testar vi att bygga egna vindkraftverk och lär oss om hur Vattenhallens stora vattenkraftverk fungerar.

Tillsammans funderar vi ut smarta tekniska lösningar i vardagen som kan producera el på ett miljövänligt sätt.

Veckans utflykt går till Kretseum i Malmö för att fördjupa oss ytterligare om vattnets kretslopp.

Matematik och programmering

Beskriv världen med hjälp av matematik och programmering. 

Denna vecka utforskar vi hur matematik och programmering finns i allting runt omkring oss. Tillsammans programmerar vi robotar och lär oss om hur vi kan skriva meddelanden med hemliga språk och koder.

Under veckan gör vi en utflykt i matematikens tecken.

Universums mysterier 

Vi undersöker Universum från solsystemet till Big Bang. 

Under rymdveckorna utforskar vi vårt Universum. Vi lär oss om planeter, stjärnor, galaxer och talar om vad som krävs för att resa ut i rymden. Vi ser en visning i planetariet, tittar i teleskop, och gör egna experiment där vi lär oss hur astronomi går till.

Vi ger oss ut på äventyr utanför Vattenhallen och hälsar på hos en astronom för att lära oss ännu mer om forskning kring rymden.


Sommarens teman 14-19 år 

Vi samarbetar med Medicon Village i Lund.

Life Science

Life Science är läran om levande organismers förutsättningar och funktion. Forsknings-områden som kemi, biologi, läkemedels-utveckling, biomekanik och många fler innefattas i begreppet, ja egentligen allt som kan tänkas bidra till ett hälsosammare liv, även modern teknik som till exempel fitness- eller sömnappar.

Under veckan kommer vi att studera olika områden av Life Science genom interaktiva experiment, lekar, fallstudier och studiebesök.

I ett eget projektarbete får du fördjupa dig inom något ämne eller frågeställning som du finner intressant och fundera över hur det skulle kunna se ut i framtiden.

Veckan avslutas med en presentation av projekten och ett kyligt experiment som smakar sött på tungan.

Protein Array - Carl Borrebäck
Foto: Protein Array – Carl Borrebäck

Exempel på vad som kommer att hända under veckan:
– val av Life Science område som ska ligga till grund för veckans arbete
– fördjupning inom valt område
– studiebesök
– diskussion och lösning av ett/flera case (fallstudier)

Kreativitet, teknik och innovation 

light-bulbs-1125016_500

Människor som tänjer gränserna och vågar att testa nya idéer lägger grunden till det vi känner till i vårt samhälle idag. Allt från utveckling av teknik, kultur och design har krävt mängder med kreativitet och inno-vation.

Under denna vecka kommer du att få ta del av roliga och intensiva idé- och utvecklingsprocesser som är etablera-de på arbetsmarknaden. Du kommer att ställas inför ett vardagligt problem och din uppgift blir att jobba fram ett hållbart lösningsförslag i form av till exempel en produkt. Du har tillgång till Vattenhallens resurser, material och teknik. Endast kreativiteten sätter gränser!

Vi kommer att stödja dig i att fatta egna beslut, lita på dina instinkter, arbeta i grupp och att utmana dig själv! I slutet av veckan tränar vi presentations-teknik för att därefter presentera inför gruppen.

Matematik 

Math magic
Foto: Math magic, 7-themes.com 

Matematik är ett universellt språk som ger oss förståelse för allt från rymd till vardagsproblem. Det behöver inte handla om komplicerade ekvationer utan kan även bara vara att spela poker, utföra magiska trick eller gå på nöjesfält.

Allt som sker under denna vecka kommer att utgå från dina matematiska kunskaper och logiska färdighet, oavsett hur länge du gått i skolan. Vi vill att alla ska få möjlighet att utvecklas och få lära sig något nytt inom matematiken.

Under veckan kommer du att få applicera matematik och använda ditt logiska sinne på spännande problem såsom strategier i spel, dekryptering, gåtor och mycket mera. Vi kommer att göra studiebesök, programmera, diskutera olika fallstudier (case) och tala om hur matematik används idag.

Det du lärt dig under veckan kommer att bli till en äventyrlig avslutning under fredagen.

Veckan kommer bland annat att innehålla:
– diskussioner om hur matematik kan appliceras i vardagen problemlösning
– studiebesök på ett företag eller en avdelning på universitetet
– användande av matematiken för ett interaktivt datorspel

Studentpersonal 2016